bds dep 0a
Hưng Phúc Land được thành từ năm 2016, là tổ chức chuyên hoạt động tư vấn, xây dựng kế hoạch tổng thể đến chi tiết, phục vụ các doanh nghiệp,tổ chức kinh tế hoặc cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản tại ViệtNam.
Mở rộng Thông qua việc tiếp cận chiến lược cùng sự thấu hiểu sâu sắc,chúng tôi giúp đối tác có cái nhìn tường tận về hoạt động kinh doanh,về thị trường,từ đó cùng nhau đưa ra những phương triển khai đổi mới,mang giá trị bền vững cho đối tác,khách hàng và xã hội.