bds dep 0a

Hp global

được thành lập từ 2019 và hiện là một trong những công ty đang hoạt động về lĩnh vực tư vấn di trú và đầu tư định cư tại Việt Nam.
Sứ mệnh
Đội ngũ cty: CEO - NV - Luật sư - đối tác
CEO: Vũ Sơn Tùng
Đội ngũ nhân viên:
Đội ngũ luật sư toàn thế giới:
Chứng nhận doanh nghiệp